EN

Zespół

prof. dr hab. Iwona Sagan

Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE
e-mail: iwona.sagan@ug.edu.pl

prof. James Wesley Scott

Profesor wizytujący
e-mail: james.scott@uef.fi

dr Magdalena Szmytkowska

Zastępca Kierownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Adiunkt
e-mail: magdalena.szmytkowska@ug.edu.pl

mgr Monika Wielgórska

Koordynatorka techniczna projektów
Sekretariat
e-mail: monika.wielgorska@ug.edu.pl

mgr Tomasz Mikulski

Referent techniczny
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

dr Rafał Gajewski

Asystent naukowy
e-mail: rafal.gajewski@ug.edu.pl