EN

dr hab. Maja Grabkowska

Stanowisko naukowe

Adiunktka w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych UG

Zainteresowania badawcze

 • procesy rewitalizacji i gentryfikacji w miastach postsocjalistycznych
 • partycypacja społeczna na poziomie lokalnym
 • miasto jako dobro wspólne
 • przestrzenny wymiar integracji imigrantów i imigrantek

Projekty

Wybrane publikacje

Książki

Artykuły

Rozdziały książek

 • Grabkowska M., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Stępniak M., 2015. Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r., [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK PAN, CLXV, Warszawa, 20-42.
 • Grabkowska M., Stępniak M., Sztybel-Boberek M., 2015. Uwarunkowania procesów gentryfikacji w śródmieściach badanych miast, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, StudiaKPZK PAN, ,CLXV, Warszawa, 61-85.
 • Grabkowska M., Stępniak M., Sztybel-Boberek M., Wolaniuk A., 2015. Przemiany społeczno-przestrzenne śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK PAN, CLXV, Warszawa, 86-138.
 • Grabkowska M., Stępniak M., Wolaniuk A., 2015. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK PAN, CLXV, Warszawa, 43-60.
 • Grabkowska M., Pancewicz Ł., Sagan I., 2015. The Impact of Information and Communication Technology on the Rise of Urban Social Movements in Poland [w:] C.N. Silva (red.), Emerging Issues, Challenges and Opportunities in Urban E-Planning, IGI Global, Hershey, 93-113.
 • Sagan I., Grabkowska M., 2013. Negotiating participatory regeneration in the post-socialist inner city [w:] M.E. Leary, J. McCarthy (red.), Companion to Urban Regeneration, Routledge, London, 433-442.
 • Grabkowska M., 2011. New residents of an old district in Gdansk and their involvement in bottom-up regeneration [w:] J. Skowronek (red.), Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, 158-166.
 • Grabkowska M., Makowska L., 2011. Small solidarity of inhabitants: the new phenomenon in Gdansk? [w:] L. Michałowski (red.), Gdański fenomen: próba naukowej interpretacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 192-203.
 • Grabkowska M., 2011. Flexible Households, Flexible Dwellings, Flexible Neighbourhoods? [w:] A. Haase, A. Steinführer, S. Kabisch, K. Groβmann, R. Hall (red.), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ashgate, Aldershot, Burlington, 233-253.
 • Bierzyński A, Grabkowska M, Haase A, Klusáček P, Maas A, Mair J, Martinát S, Sagan I, Steinführer A, Vaishar A, Węcławowicz G, Zapletalová J (2011) Łódź, Gdańsk, Brno and Ostrava and Their Inner Cities: Urban and Demographic Development during Post-Socialism. In: A Haase, A Steinführer, S Kabisch, K Groβmann, R Hall (Eds), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Burlington, Ashgate: 101-140.
 • Groβmann K, Haase A, Steinführer A, Grabkowska M, Bierzyński A (2011) Households as Actors II: Attitudes towards Living in the Inner City. In: A Haase, A Steinführer, S Kabisch, K Groβmann, R Hall (Eds), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Burlington, Ashgate:  209-231.
 • Haase A, Bierzyński A, Grabkowska M, Klusáček P, Martinát S, Uherek Z, Maas A (2011) Old-New Diversity: Processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City. In: A Haase, A Steinführer, S Kabisch, K Groβmann, R Hall (Eds), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Burlington, Ashgate: 143-183.
 • Steinführer A, Haase A, Grabkowska M ( 2011) Households as Actors I: Housing Careers and Housing Arrangements. In: A Haase, A Steinführer, S Kabisch, K Groβmann, R Hall (Eds), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Burlington, Ashgate: 185-207.
 • Grabkowska M., 2008. Property tenure changes in inner-city Gdansk after 1989 in the view of the second demographic transition. [w:] B. Komar i B. Kucharczyk-Brus (red.), Housing and environmental conditions in post-communist countries. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 133-145.
 • Grabkowska M., 2006. Transformations of postindustrial landscape. The case of post-shipyard area in Gdansk. [w:] M. Czepczyński (red.), Przestrzenie miast po socjalizmie. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań, 85-97.

Prace o charakterze aplikacyjnym i projektowym

 • Szlachetko J., Grabkowska M., Pancewicz Ł. (2017). Komentarz do art. 5. [w:] J. Szlachetko, K. Borówka (red.), Ustawa o rewitalizacji: komentarz. T. 1, Instytut Metropolitalny, Gdańsk, 78–82.
 • Szlachetko J., Grabkowska M., Pancewicz Ł. (2017). Komentarz do art. 6. [w:] J. Szlachetko, K. Borówka (red.), Ustawa o rewitalizacji: komentarz. T. 1, Instytut Metrpolitalny, Gdańsk, 83–106.
 • Grabkowska M., Tobis T., 2015. Nowy Port – społeczna tożsamość dzielnicy i uczestnictwo mieszkańców w kulturze (opracowanie sporządzone na potrzeby projektu Artecitya realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia).
 • Baranowska A., Frankowski J., Grabkowska M., Sagan I., 2014, Miejska obywatelskość [w:] Przestrzeń życia Polaków, Warszawa, 121-127.
 • Grabkowska M., Gerwin M., 2012. Budżet obywatelski [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 100-111.
 • Grabkowska M., Sagan I., Mędrzycka K., 2009. Projekt Miejski w Internecie (utworzenie platformy internetowej służącej prezentacji prac studenckich realizowanych na zajęciach dydaktycznych Katedry Geografii Ekonomicznej UG)
 • Grabkowska M., Sagan I., 2007. Project Data Report (opracowanie dotyczące społeczno-przestrzennych konsekwencji przemian demograficznych w Gdańsku w latach 1988-2006, sporządzone na potrzeby projektu conDENSE).