EN

dr Klaudia Nowicka

Stanowisko

Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

  • etnoturystyka
  • turystyka kulturowa
  • agroturystyka i turystyka wiejska
  • marketing turystyczny

Projekty

Publikacje

Książki

  • Nowicka K., 2016, Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Artykuły

Rozdziały w książkach

  • Nowicka K., 2018. Cultural Landscape of Żuławy Wiślane in the Light of the Idea of Sustainable Development. [in:] T. Zieliński, I. Sagan, W. Surosz (eds). Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection. Springer, pp. 51-72 (https://doi.org/10.1007/978-3-319-71788-3).
  • Nowicka K., 2015, Rola muzeów etnograficznych w procesie kreowania tożsamości regionalnej, [w:] Sadoń-Osowiecka T. (red.), Miejsce, przestrzeń, krajobraz. Edukacyjne znaki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 145-152.
  • Nowicka K., Studzińska D., 2015, Muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu jako produkt turystyczny miejsce. Przykład Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, [w:] M. Durydiwka, K. Duda – Gromada, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 299–312.
  • Nowicka K., Szmytkowska M., 2013, Cultural tourism as a factor of regional development. Example of the Hel Peninsula [w:] C. Mądry (red.), Regions and their socio-economic growth, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 125-136.

Prace o charakterze aplikacyjnym i projektowym

سرور اختصاصی ایران