EN

O nas

Jako zespół Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujemy się w interdyscyplinarnych badaniach rozwoju miast i regionów:

 • realizujemy zróżnicowane projekty naukowe dla najważniejszych krajowych i międzynarodowych instytucji, takich jak Komisja Europejska oraz OECD, współpracując z kilkudziesięcioma jednostkami naukowymi z całego świata;
 • angażujemy się w projekty aplikacyjne w partnerstwie z władzami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki regionalnej i miejskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego;
 • prowadzimy zajęcia dydaktyczne na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz geografia, a także na studiach ekonomicznych, historycznych i socjologicznych oferowanych przez Uniwersytet Gdański.

Począwszy od 2002 r. kierownikiem Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej jest prof. Iwona Sagan.

Osoby w naszym zespole posiadają komplementarne zainteresowania naukowe, na które składają się:

 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • polityka miejska i regionalna,
 • procesy metropolizacji,
 • rewitalizacja miast,
 • jakość życia w mieście,
 • partycypacja społeczna,
 • percepcja przestrzeni miejskich,
 • energia w obszarach zurbanizowanych,
 • marketing terytorialny oraz promocja miast,
 • zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem migracji,
 • turystyka kulturowa,
 • współpraca transgraniczna i mały ruch przygraniczny,
 • zarządzanie wielopoziomowe w samorządzie terytorialnym,
 • planowanie strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • rola funduszy unijnych w polityce rozwoju,
 • ewaluacja polityk publicznych.