EN

Dydaktyka

strona tytułowa pracy dyplomowejAutor zdjęcia: Abhi Sharma (CC BY 2.0 license)

Godziny konsultacji

Konsultacje pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w semestrze zimowym 2022-2023

Oferta seminaryjna

W ramach geografii i gospodarki przestrzennej rokrocznie prowadzimy seminarium licencjackie oraz magisterskie, na które serdecznie zapraszamy.

Sukcesy naszych studentów

Nasi seminarzyści regularnie zdobywają prestiżowe nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i regionalnych konkursach na najlepsze prace dyplomowe.

  • W 2015 r. Kamila Domaszk otrzymała I nagrodę w konkursie Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol za pracę magisterską Uwarunkowania i kierunki rewitalizacji dworów i pałaców na terenach byłych państwowych gospodarstw rolnych w powiecie bytowskim.
  • W 2014 r. Anna Gdowska uzyskała I miejsce w kategorii gospodarka przestrzenna w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich za pracę magisterską Modelowanie zalewania dolnego Sopotu w aspekcie zagospodarowania przestrzennego.
  • W 2011 r. Iwona Marzejon uzyskała wyróżnienie w V edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja” Fundacji „Teraz Polska” za pracę magisterską Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.
  • W 2003 r. Kamila Mędrzycka uzyskała wyróżnienie II stopnia w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich za pracę magisterską za pracę magisterską Morfologiczny, społeczny i funkcjonalny wymiar przestrzeni miejskiej Wejherowa.

W poniższych plikach znajdują się informacje o pracach magisterskich (stan na 6 lipca 2016 r.), obronionych w ZGSE:

Materiały dydaktyczne