EN

dr Joanna Stępień

Stanowisko naukowe

Adiunkt w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych UG

Zainteresowania badawcze

 • przestrzenne i społeczne uwarunkowania zdrowia w obszarach miejskich
 • rola zieleni we współczesnym mieście
 • obszary przyrodnicze jako element przestrzeni publicznej miast
 • jakość życia w obszarach zurbanizowanych
 • rozwój obszarów metropolitalnych
 • zarządzanie strategiczne rozwojem regionalnym i lokalnym
 • ewaluacja polityk publicznych

Projekty

Wybrane publikacje

Książki

Rozdziały w książkach

 • Sokołowski, J., Zelewski, D., Stępień, J., Lewandowski, P., 2021. Energy poverty between energy paradigms in Poland. [w:] G. Jiglau, A. Sinea, U. Dubois, & P. Biermann, G. Jiglau, A. Sinea, U. Dubois, P. Biermann (Red.), Perspectives on energy poverty in post-communist Europe, ss. 139–152.
 • Stępień J., 2015. Impact of Demographic Change on City Development in Poland [w:] Young Leaders Program, School of Local Governance, National Graduate Institute for Policy Studies. Tokyo, maszynopis.

Artykuły naukowe

 • Stępień J., Michalski T., Grabowski J., Waszak P., Grabkowska M., Macul A., Rojek J.J., 2021. Social response and spatial mobility change due to COVID-19 pandemic in Poland. Geographia Polonica, vol. 94, iss.3, 381-396.
 • Grabowski, J., Stępień, J., Waszak, P., Michalski, T., Meloni, R., Grabkowska, M., Macul, A., Rojek, J., Lorettu, L., Sagan, I., Bidzan, L., 2021. Social isolation during COVID-19 pandemic. Perceived stress and containment measures compliance among Polish and Italian residents. Frontiers in Psychology12, 1–9.
 • Masik, G., Stępień, J., 2021. Smart local governance: the case of the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area in Poland. Journal of Urban Technology, (online first), 1–19.
 • Michalski, T., Stępień, J., 2021. Ageing in European post-communist countries – is it a threat to the welfare system? Environmental & Socio-economic Studies9(2), 63–71.
 • Stępień J., 2018. Urban green space as a tool for cohesive and healthy urban community [w:] T. Zielinski, I. Sagan, W. Surosz (red.), Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham.
 • Stępień J., 2014. Przestrzenne i społeczne uwarunkowania profilaktyki zdrowotnej kobiet. Przykład Gdyni [w:] W. Szymańska (red.), 2014. Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, Regiony Nadmorskie 22, Gdańsk.
 • Stępień J., 2013. Przestrzenne i społeczne bariery profilaktyki zdrowotnej kobiet w Gdyni [w:] T. Wiskulski, M. Pilarski (red.), 2013, Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, tom 2, Gdańsk, 55-62.
 • Stępień J., 2012. Organizacja przestrzenna opieki zdrowotnej jako miernik jakości życia w miastach [w:] I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 179-191.
 • Stępień J., 2011. Przestrzenne zróżnicowanie stanu zdrowia Polek a zrównoważony rozwój regionów [w:] W. Wysota, J. Biegańska, W. Gamrat, A. Gil, A. Pospieszyńska (red.), 2011, Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wyd. Naukowe UMK w Toruniu, Toruń, 339-348.
 • Stępień J., 2010. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań zdrowotnych Polek w profilaktyce nowotworu szyjki macicy [w:] S. Sitek (red.), 2010, Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG o/katowicki, UŚ, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, 93-99.
 • Stępień J., 2009. Zachowania zdrowotne w kontekście dostępności opieki medycznej w przestrzeni miejskiej. Przykład Gdyni, [w:] L. Kasprzak (red.), Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 221-227.
 • Stępień J., 2008. Świadczenia medyczne poradni kardiologicznych w Gdyni a struktura społeczna mieszkańców, Rocznik Gdyński 20, Wyd. Towarzystwa Miłośników Gdyni, Gdynia, 80-99.

Prace o charakterze aplikacyjnym