EN

dr inż. Grzegorz Masik

Stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Geogafii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • polityka regionalna
 • jakość życia
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • percepcja przestrzeni lokalnej
 • technologie GIS

Projekty

Publikacje

Książki

 • Masik G., Sagan I., Frankowski J., Stępień J., 2018, Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot, ISBN 978-83-7865-601-2, 132.
 • Sagan I., Masik G. i in., 2017, Greening the blue economy in Pomorskie, Poland, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.
 • Masik G., 2010, Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Masik G., Szmytkowska M., Czepczyński M., 2010, Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Artykuły naukowe

Rozdziały w książkach

 • Masik Grzegorz, 2020, Gründe für regionales Wachstum – Mehr als nur EU-Subventionen? w: Jahrbuch Polen 2020: Polnische Wirtschaft / Kaluza Andrzej, Traupe Dorothea, Kurek Alicja ( red. ), Jahrbuch Polen, nr 31, ISBN 978-3-447-11404-2, ss. 57-68
 • Sagan Iwona, Masik Grzegorz, 2018, The economic crisis and the Pomorskie region of Poland: a casestudy of resistance, w: Economic crisis and the resilience of regions: a European study / Bristow Gillian, Healy Adrian ( red. ), New Horizons in Regional Science, ISBN 978-1-78536-399-3, ss. 25-40 , DOI:10.4337/9781785364006.00007
 • Masik G., Woźniak E., 2013, Gmina Wejherowo – miejsce i ludzie [w:] B. Breza (red.), Dzieje gminy Wejherowo, Imagine Design Group, Kraków, 11-33.
 • Masik G., 2013, Odporność województwa pomorskiego na kryzys ekonomiczny [w:] E. Małuszyńska (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 177-189.
 • Masik G., 2012, Neoliberalizm w polityce przestrzennej dużych miast w Polsce [w:] I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 211-221.
 • Masik G., Szmytkowska M., Sagan I., 2009, Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, UP w Krakowie, Warszawa – Kraków 5, 228-243.
 • Masik G., Sagan I., Czepczyński M.,Rzyski S., 2006, Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189.
 • Masik G., Szmytkowska M., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, [w:] P. Lorens (red.) Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Tom 7, Urbanista, Warszawa, 71-80.