EN

prof. James Wesley Scott

Stanowisko naukowe

Profesor wizytujący w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

Zainteresowania badawcze

 • obszary przygraniczne
 • geopolityka
 • współpraca transgraniczna
 • transgraniczne regionalizmy w Europie i Ameryce Północnej
 • polityka regionalna i miejska

Wybrane projekty

Wybrane publikacje

Książki

Artykuły

Rozdziały w książkach

 • Scott J. W., 2015, Bordering, Border Politics and Cross-Border Coooperation in Europe [in:] Celata F., Coletti R. (ed.) Neighbourhood Policy and the Construction of the European, External Borders. SPRINGER. GeoJournal Library 115, 27-44.
 • Scott J. W., 2014, From Europhoria to Crisis. Cross-Border Cooperation, Euroregions and Cohesion [in:] Dominguez L., Pires I. (Eds), Cross-Border Cooperation Structures in Europe. Learning from the Past, Looking to the Future, Peter Lang, Basel, 81-94.
 • Braum G., Scott J. W., 2013, Smart Growth: Sustainability Innovation. [in:] Mieg H. A., Töpfer K. (eds.): Institutional and Social Innovation for Sustainable Urban Development, Routledge, Abingdon, 44-56.
 • Scott J. W., 2013, The EU’s Role in Promoting Cross-Border Co-operation: Perspectives from the Finnish-Russian Border Region. [in:] Ergun A., Isaxanli H. (eds.): Security and Cross-Border Cooperation in the EU, the Black Sea Region and Southern Caucasus. IOS Press, Amsterdam, 22-41.
 • Kolossov V., Scott J. W., 2012, Karelia: A Finnish-Russian Borderland on the Edge of Neighbourhood. [In:] Eskelinen H., Liikanen I., Scott J. W. (eds.): The EU-Russia Borderland: New Contexts for Regional Cooperation. Routledge, London, 194-210.
 • Scott J. W., 2012, European Politics of Borders, Border Symbolism and Cross-Border Cooperation. [in:] Wilson T. M., Donnan H. (eds.): A Companion to Border Studies. 620 p., Wiley-Blackwell Publishing Ltd., 83-99.
 • Scott J. W., 2011, Borders, Border Studies and EU Enlargement. [In:] Wastl-Walter D. (ed.): The Ashgate Research Companion to border studies, Ashgate, Farnham, 123-142.
 • Scott J. W., 2010, The European Union, the Emerging Neighbourhood and Geopolitics of Inclusion and Exclusion. [in:] Gorzelak G., Bachtler J., Smętkowski M. (eds.): Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge (Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe), London/New York, 188-212.
 • Scott J. W., 2009, New Regionalism and Evolving Territorialities of the State [in:] Scott J. W. (ed.), De-Coding New Regionalism. Shifting Socio-Political Contexts in Central Europe and Latin America, Ashgate, Aldershot, 249-256.