EN

EUDIMENSIONS

Tytuł

EUDIMENSIONS: Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood

Fundator

 • Komisja Europejska (6 Program Ramowy)

Cele projektu

 • lepsze zrozumienie wpływu implikacji wywoływanych przez kontekst geopolityczny na współpracę transgraniczną
 • diagnoza najbardziej skutecznych strategii zapobiegania konfliktom, rozwiązywania problemów i dobrej współpracy na zewnętrznych granicach UE (ze szczególnym uwzględnieniem oddolnej mobilizacji jako pozytywnego zasobu regionalnej współpracy transgranicznej)
 • zrozumienie roli UE kształtowanej poprzez dominujący dyskurs, polityki publiczne oraz wsparcie bezpośrednie w kontekście obszarów przygranicznych

Okres realizacji

2006 – 2009

Partnerzy

 • Institute for Regional Development and Structural Planning, Erkner (Berlin) – lider projektu
 • University of Joensuu, Karelian Institute
 • Middle East Technical University, Centre for Black Sea and Central Asia (Ankara)
 • University of Tartu, Department of Political Science
 • Queen’s University Belfast, The Centre for International Borders Research
 • Radboun University, The Nijmegen Centre for Border Research
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Department of Sociology and Social Work
 • University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development
 • Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies (Pecs)

Osoby zaangażowane

Produkty

سرور مجازی هلند

, , ,