EN

mgr Tomasz Mikulski

Stanowisko

Referent techniczny
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zainteresowania badawcze

  • miejskie środowisko mieszkaniowe
  • procesy społecznego wytwarzania przestrzeni
  • przyczyny i objawy segregacji przestrzennej w miastach
  • projektowanie urbanistyczne w procesie kształtowania przestrzeni społecznie inkluzywnych
  • rozwój regionalny i lokalny

Publikacje

T. Mikulski. Osiedla grodzone a dezintegracja przestrzeni miejskiej. Przykład trójmiejski. [w:] A. Kaszkur, A. Laska (red.) Nowa polityka miejska, Bydgoszcz 2020, s. 117-133.