EN

Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast

Autorka zdjęcia: Maja Grabkowska

Tytuł

Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska po 1990 roku

Fundator

  • Narodowe Centrum Nauki

Cel projektu

  • Określenie tempa, skali oraz form przestrzennych gentryfikacji i wykluczenia społecznego w Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

Okres realizacji

2012 – 2015

Partnerzy

  • Uniwersytet Łódzki (lider projektu)
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Osoby zaangażowane

Produkty

  • Grabkowska M., Frankowski J., 2016, Close to the city, close to the univeristy? Are there symptoms of studentification in Gdańsk, Poland?, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 32, 73–83.
  • Grabkowska M., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Stępniak M., 2015. Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r., [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia, t. CLXV, KPZK PAN, Warszawa, 20-42.
  • Grabkowska M., Stępniak M., Sztybel-Boberek M., 2015. Uwarunkowania procesów gentryfikacji w śródmieściach badanych miast, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia, CLXV, KPZK PAN, Warszawa, 61-85.
  • Grabkowska M., Stępniak M., Sztybel-Boberek M., Wolaniuk A., 2015. Przemiany społeczno-przestrzenne śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia, CLXV, KPZK PAN, Warszawa, 86-138.
  • Grabkowska M., Stępniak M., Wolaniuk A., 2015. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia, CLXV, KPZK PAN, Warszawa, 43-60.
  • Grabkowska M., 2015. Between gentrification and reurbanisation: The participatory dimension of bottom-up regeneration in Gdańsk, Poland. Geografie, 120, No. 2, pp. 210–225.