EN

Współpraca w realizacji programów kompleksowej odbudowy Ukrainy z efektów zniszczeń wojennych

Ważną część pracy akademickiej stanowi działalność wdrożeniowa i współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Dr Joanna Stępień z Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego na zlecenie Konsorcjum Projekty Miejskie i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowała projekt dotyczący wsparcia ukraińskiej administracji publicznej w implementacji Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 w obszarze rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich.

Zadanie polegało na przygotowaniu programów kompleksowej odbudowy Ukrainy z efektów zniszczeń wojennych, w wybranych obwodach i wspólnotach terytorialnych, a dr Joanna Stępień odpowiadała za kluczowy obszar zdrowia i bezpieczeństwa.

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

#PolskaPomoc

, ,