EN

Panorama partycypacji w miastach europejskich – opowieści o 11 innowacjach we współzarządzaniu

Na stronie EUARENAS (zakładka Results  > Case Studies) ukazały się wyniki pierwszej części kompleksowej analizy studiów przypadków badanych w ramach koordynowanego przez nas Work Package 3. Przegląd 11 procesów partcypacyjnych i deliberacyjnych, które toczyły się lub nadal toczą w 10 wybranych przez nas miastach europejskich, pozwala zapoznać się z różnym podejściem do wdrażania idei governance, czyli modelu współzarządzania miastem z udziałem wielu aktorów miejskich, jak i z kalejdoskopem efektów, które udaje się dzięki niemu osiągnąć.

Każdy z analizowanych przez nas przypadków został opisany z uwzględnieniem następujących wymiarów i aspektów: lokalnych kontekstów, okoliczności implementacji danego procesu, jego mechanizmu, uczestniczących w nim aktorów, a także najważniejszych sukcesów i porażek. Opisom towarzyszą relacje uczestników i uczestniczek tych procesów, zebrane w trakcie warsztatów Citizen Experience, które odbyły się w zeszłym roku.  Przeprowadziliśmy je za pomocą innowacyjnej metody badawczej o nazwie Community Reporting, polegającej na zbieraniu, kuratorowaniu i mobilizowaniu opowieści przedstawicieli lokalnych społeczności na temat własnych, osobistych i subiektywnych, doświadczeń, opracowanej przez naszego partnera w projekcie EUARENAS, People’s Voice Media.

Nasza mapa opowieści o innowacyjnych procesach partycypacji i deliberacji na europejskich arenach miejskich powstała we współpracy z partnerami całego konsorcjum EUARENAS, natomiast ostateczny efekt, który można podziwiać na stronie zawdzięczamy w szczególności Trang Nguyen z University of Eastern Finland oraz Sarah Henderson z People’s Voice Media. Zapraszamy do czytania i oglądania!