EN

Artystyczna kolonizacja terenów dawnej Stoczni Gdańskiej

W dn. 20-24 lutego odbyły się ćwiczenia terenowe z geografii społecznej z udziałem studentek i studentów drugiego roku geografii (studia licencjackie). Tematem ćwiczeń było „Ożywianie miejskich przestrzeni poprzemysłowych na przykładzie artystycznej kolonizacji terenów dawnej Stoczni Gdańskiej”.

Ćwiczenia terenowe były prowadzone przez dr Maję Grabkowską oraz dr Rafała Gajewskiego z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej na UG, a także prof. Mariusza Warasa z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który od lat kontynuuje swoją działalność artystyczną na obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej.

Głównymi punktami ćwiczeń były: spacer po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej śladami artystycznej kolonizacji tych terenów; zwiedzanie wystawy w Europejskim Centrum Solidarności poświęconej życiu stoczniowców; spotkanie z przedstawicielką Stocznia Cesarska Development; a także warsztaty na temat zagospodarowania terenów postoczniowych. Powyższe aktywności miały pomóc studentkom i studentom w przygotowaniu prac zaliczeniowych.

Podczas spaceru po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej odwiedziliśmy siedem miejsc byłej lub aktualnie prowadzonej działalności artystycznej. Studentki i studenci opowiadały/opowiadali m.in. o losach Kolonii Artysów i Teatru Znak, przekształceniach Ulicy Elektryków, czy też kulisach powstawania Nowego Museum Sztuki (NOMUS). Podczas spotkania z przedstawicielką Stocznia Cesarska Development – w siedzibie tego dewelopera, mieszczącej się budynku dawnej Dyrekcji Stoczni – usłyszeliśmy z kolei o planach zagospodarowania Stoczni Cesarskiej, a także o pierwszych inwestycjach na tym obszarze. Podczas warsztatów nt. zagospodarowania terenów postoczniowych w Gdańsku studenki i studenci miały/mieli z kolei zaprojektować własne wizje rozwoju tych obszarów. Inspiracją do tego było studium przypadku rozwoju urbanistycznego terenów poportowych w Rotterdamie, przedstawione przez dr Petera Nientieda, pochodzącego z Rotterdamu i zawodowo związanego z Polis University w Tiranie. Prezentacjom studentek i studentów towarzyszyły ożywione dyskusje, a wiele z ich pomysłów – związanych przede wszystkim z otwarciem terenów stoczniowych na wodę – zachowaliśmy na papierze z myślą o ich ewentualnym dalszym spożytkowaniu.

Serdecznie dziękujemy dr Peterowi Nientiedowi za obecność podczas ćwiczeń i inspirujący wykład na temat dzielnic „KopvanZuid” i „Katendrecht” w Rotterdamie oraz pani Aleksandrze Grzonkowskiej, Kustoszce NOMUS, za udostępnienie sali na przeprowadzenie warsztatów.

Zachęcamy również do zapoznania się z galerią zdjęć ze spaceru po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, autorstwa dr Petera Nientieda.

,