EN

O samorządności i modelach zarządzania wieloszczeblowego. II odsłona Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych

Prof. dr hab. Iwona Sagan i dr Rafał Gajewski wzięli udział w II Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbyła się w Łodzi w dniach 23-25.10.2022 r. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było terytorium i dylematy jego rozwoju.

Podczas konferencji dyskutowano na temat terytorializacji rozwoju oraz prezentowano wyniki badań naukowych w tym obszarze. Sesje referatowe i dyskusje poświęcone były m.in. kwestiom:
– różnorodności podejść i perspektyw teoretycznych,
– terytorialnego wymiaru rozwoju gospodarczego,
– terytorialnego podejścia do przeciwdziałania zmianom klimatu,
– Zielonego Ładu i terytorialnie zorientowanej sprawiedliwej transformacji.

Prof. Iwona Sagan wzięła udział w sesji plenarnej z wystąpieniem pt. „Samorządność a terytorializacja procesów rozwoju”, w którym udowadniała, że silny tylko silny samorząd terytorialny może być gwarantem skuteczności polityk publicznych, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów kluczowych dla lokalnych i regionalnych społeczności. Z kolei dr Rafał Gajewski zaprezentował referat pt. „Zróżnicowanie regionalnych systemów zarządzania wieloszczeblowego. Przykłady województw lubelskiego, pomorskiego i śląskiego” w sesji tematycznej pt. „Terytorialny wymiar rozwoju gospodarczego”. Jednym z wątków poruszanych w dyskusji po wystąpieniach wszystkich prelegentów, była w tej sesji kwestia odpowiedzialności za kreowanie i promowanie wielopoziomowego modelu realizacji zadań publicznych.

Oprócz udziału w ożywionych i nierzadko z trudem mieszczących się w czasie dyskusjach, uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w spacerze badawczym poświęconym procesom rewitalizacji obszarowej w Łodzi, jej efektom i zebranym doświadczeniom. Spacer ten zorganizowano we współpracy z Biurem Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

POLREG jest wydarzeniem naukowym, które integruje badaczy miast i regionów z całego kraju, a w szczególności reprezentantów takich dyscyplin jak Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz Ekonomia i finanse. W tegorocznej odsłonie konferencji licznie reprezentowanymi ośrodkami były przede wszystkim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Gdański.

Materiał opracowano w oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej konferencji POLREG. Pod tym samym linkiem jest również dostępna fotorelacja z tego wydarzenia.

Źródło zdjęcia: unsplash

, ,