EN

Smart City – Regional Governance for Sustainability

Tytuł

Smart City – Regional Governance for Sustainability

Fundator

 • Regional Studies Association Research Network

Cele projektu

 • sieciowanie naukowców zajmujących się zagadnieniem smart city oraz osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki w tym obszarze
 • dyskusja nad rozumieniem pojęcia smart city w agendzie politycznej, różnych podejściach naukowych oraz w kontekście wdrożeniowym w zależności od miejsca
 • zbadanie problemu, czy rozwój konkurencyjności „inteligentnych” miast i regionów miejskich jest częścią lub alternatywą dla idei spójnego, włączającego społeczeństwa oraz państwa
 • zbadanie problemu akceptacji nierówności rozwojowych jako nowej rzeczywistości normatywno-politycznej

Okres realizacji

2015 – 2016

Partnerzy

 • University of Oxford
 • Politecnico di Milano
 • University of Washington
 • University of Westminster
 • Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development
 • Portland State University

Osoby zaangażowane