EN

Economic Crisis: Resilience of Regions

Tytuł

Economic Crisis: Resilience of Regions – ESPON Applied Research Project

Fundator

 • ESPON (The European Observation Network on Territorial Development and Cohesion)

Cele

 • identyfikacja wpływu kryzysu ekonomicznego na gospodarki regionów
 • zbadanie uwarunkowań strukturalnych i funkcjonalnych regionów, w tym próba
  odpowiedzi na pytanie: dlaczego niektóre regiony są bardziej odporne niż inne
 • identyfikacja polityk wspierających odporność gospodarczą

Okres realizacji

2012 – 2015

Partnerzy

 • Cardiff University (lider projektu)
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • Research and Technology Transfer Centre Leipzig
 • University of Tartu
 • University of Manchester
 • Experian PLC

Osoby zaangażowane

Produkty

, ,