EN

Przestrzeń życia Polaków

Autor zdjęcia: Jan Frankowski

Tytuł

Przestrzeń życia Polaków

Fundator

  • Stowarzyszenie Architektów Polskich
  • Fundacja PZU

Cel

  • przedstawienie diagnozy stanu polskiego krajobrazu, charakteru głównych procesów kształtujących współczesność naszych miast i wsi oraz świadomości architektury, jako szczególnego wyrazu kondycji ekonomicznej i kulturowej polskiego społeczeństwa, koncepcji działań na rzecz podniesienia jakości środowiska zamieszkania

Okres realizacji

2013 – 2014

Partnerzy

  • Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  • Polskie środowiska naukowe i praktyczne

Osoby zaangażowane

Produkty

, ,