EN

Pomorze 2030

Tytuł

Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie

Fundator

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Cel projektu

  • Określenie scenariuszy rozwoju Pomorza oraz uruchomienie procesów wykorzystania tej wiedzy w regionie dzięki zastosowaniu metod foresight’u.

Okres realizacji

2009 – 2011

Partnerzy

  • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (lider projektu)
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Osoby zaangażowane

Produkty