EN

Lokalne scenariusze zmian demograficznych

Tytuł

Lokalne scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne i strategie dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozwoju umiejętności i wzrostu zatrudnienia

Fundator

  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Cel

  • „dostarczenie strategicznych wytycznych dla administracji rządowej i samorządowej, a także innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie polityki zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności zawodowych na poziomie lokalnym, pozwalających zmierzyć się ze skutkami zmian demograficznych.” (UMWP, 2015)

Okres realizacji

2011 – 2012

Partnerzy

  • OECD (lider projektu)
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Osoby zaangażowane

Produkty