EN

Energy Vulnerability and Urban Transitions in Europe (EVALUATE)

Tytuł

Energy Vulnerability and Urban Transitions in Europe (EVALUATE)

Fundator

  • European Research Council

Cel projektu

  • Pierwsze pełne i kompleksowe określenie społecznych i przestrzennych wymiarów ubóstwa energetycznego w tkance miast postsocjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej

Okres realizacji

2013-2018

Partnerzy

  • University of Manchester (lider projektu)
  • Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie
  • Uniwersytet Karola Wielkiego w Pradze
  • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje

Osoby zaangażowane

Produkty

, ,