EN

conDENSE

Tytuł

conDENSE: Społeczne i przestrzenne konsekwencje przemian demograficznych w środkowo-europejskich dużych miastach.

Fundator

  • Fundacja Volkswagena

Cel projektu

  • identyfikacja oraz analiza ilościowych i jakościowych (z naciskiem na te ostatnie) konsekwencji zachodzących współcześnie przemian demograficznych w kontekście ich wpływu na rozwój miast Europy Środkowowschodniej na tle paneuropejskiego wzorca;
  • pozyskanie wiedzy na temat różnic i podobieństw przebiegu procesów reurbanizacyjnych w Polsce i Czechach oraz ich porównanie z analogicznymi tendencjami w krajach zachodnioeuropejskich;
  • poznanie i analiza społecznej, demograficznej i własnościowej struktury wewnątrzmiejskich dzielnic mieszkaniowych o przewadze przedwojennej zabudowy w wybranych miastach Polski i Czech;
  • szczegółowe badanie rewitalizacyjnego potencjału wewnątrzmiejskich dzielnic mieszkaniowych o przewadze przedwojennej zabudowy w wybranych miastach (studia przypadków).

Okres realizacji

2006 – 2009

Partnerzy

  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (lider projektu)
  • University of London
  • Instytut Geoinżynierii Czeskiej Akademii Nauk
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Osoby zaangażowane

Produkty

,